Grønne skoler – Gode vaner fra barndommen

 

De gode vaner udvikles tidligt i livet. Når børn skal lære at passe på miljøet og omgås naturen med forståelse og respekt, spiller skolen en stor rolle. Det ved jeg bl.a. fordi jeg har gået på en folkeskole, som vægtede miljøet højt og som brugte Friluftsrådets undervisningsmateriale ?Grønt flag ? Grøn skole?. Det er et materiale, hvor der undervises i ?menneskets udnyttelse af naturens ressourcer – problemer og løsninger?. Her kan man vælge imellem 10 forskellige temaer, som på den ene eller anden måde vedrører miljø, natur og forbrug. På min skole arbejdede vi over en årrække med tre hovedtemaer: at spare på vandet, at spare på strømmen og at lære at sortere affald. Hele skolen var involveret i emneuger, hvor vi på alsidig vis arbejdede med det valgte tema. Jeg husker bl.a. at der blev lukket for vandet, så vi skulle hente spande med vand til toiletter og håndvask, imens der blev målt, hvor meget vand vi brugte. Vandforbruget blev gjort visuelt i søjlediagrammer i skolens aula, og det blev på den måde tydeligt og konkret, hvor meget vand vi brugte i løbet af en dag. Vi fik klistermærker med hjem med tips til at spare på vandet, som jeg hængte op over hele huset. På den måde kunne jeg huske mine forældre på at lukke for vandet under tandbørstning, kartoffelskrælning osv. En kende irriterende har jeg nok været, men det gav mig dog nogle gode vaner, som har hængt ved 🙂 På skolen havde vi også kasser i hvert klasselokale med papir, hvor kun den ene side var brugt f.eks. gamle kopier. Skulle vi bruge papir, var det der, vi tog det, så alt papir blev brugt på begge sider. Det var simple ting i skoledagen, som gav os forståelse for at udnytte ressourcerne optimalt samt passe på dyre og plantelivet omkring skolen.

Grønt flag ? Grøn skolekonceptet har et flag, som den pågældende skole får efter gennemført temaforløb. Jeg husker, at det var noget stort, hver gang vi fik et nyt flag, og vi var alle med ude for at hejse det. Jeg syntes, at det var vildt sejt at have sådan et flag, hvor alle kunne se, at vi var gode til det der med miljø!

I mit professionelle virke som skolepædagog har jeg ofte drømt om at deltage i processen omkring at gøre en skole ?grøn?. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at børn lærer at være ansvarsbevidste, fællesskabsorienterede medborgere, som besidder en handlekompetence, som gør, at de ikke bare lader stå til, men deltager aktivt for at passe på vores jord.

Arbejdet med dette materiale står som et tydeligt minde fra min skolegang, som foruden vigtigt læring bød på mange gode oplevelser. Derfor har jeg lyst til at udbrede kendskabet til dette koncept, så endnu flere børn kan få glæde af det 🙂

Er du interesseret i at vide mere, så kig på http://www.groentflag.dk/

 

You Might Also Like

0 kommentarer

Skriv en kommentar